Complimenten voor het bestuur (van FC Eindhoven)


eindhoven lommel

Eindhoven – Supporters van Lommel en Eindhoven onderhouden al jaren goede contacten. Om haar medeleven met de nabestaanden van de 28 busrampslachtoffers  in Zwitserland te tonen, werd tijdens FC Eindhoven – Cambuur in de 28e minuut massaal geapplaudisseerd. Ook werd er een fakkel afgestoken. Dat laatste is volgens de regels verboden. Zie hieronder de mooie en menselijke reactie van het bestuur van FC Eindhoven. Waarvoor onze waardering!

Reactie bestuur FC Eindhoven:

” Inmiddels bereikt ons de berichtgeving dat de persoon die gisteren tijdens de indrukwekkende 28e minuut een fakkel afstak op de tribune, vanwege de geldende veiligheidsvoorschriften hiervoor geverbaliseerd is/wordt.

Nu is het afsteken van vuurwerk natuurlijk verboden en dat kan derhalve eigenlijk ook niet getolereerd worden, maar……

Gezien de sfeer en het karakter van deze actie en de sereniteit waarmee dit werd gedaan, wil ik me op persoonlijke titel en namens het clubbestuur

inzetten om de eventuele consequenties van deze verbalisering te minimaliseren.

Respect en waardering voor deze serene actie en al degenen die hieraan hun (actieve) medewerking verleenden is op zijn plaats!”

Kees Lepelaars

Directie FC Eindhoven

De foto hebben we geleend van www.cambuur.nl. Dank aan eindhoven1909.nl voor de info!


Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.